میکاجان

خدایاشکرت بابت تمام نعمت های بزرگ وارزشمندی  که به من دادی

ومنوببخش که اینقدرناسپاس بودم .

خدایابه خاطرتمام لحظه های خوبی که داشتم ودارم به تومدیونم

کمک کن بنده خوبی برات باشم.

(11بهمن من بنده حقیری بودم که لطف توشامل حالم شد ممنونم که دستموگرفتی وتنهام نگذاشتی )

 

۱۳٩٢/۱۱/۱٤ | ٧:٢۱ ‎ق.ظ | مامان میکا | نظرات ()

اولین جلسه ازترم 5 ویولن ,بازدن اولین آهنگ همراه شد.میکای من آهنگ "درخت کوچک "روبه زیبایی می نوازد.

قربونت برم ویولن زن کوچولوی خودمماچ

۱۳٩٢/٩/۱٥ | ٥:۱٦ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

امسال به دلم افتاده بودکه روزعاشورانذری بپزم.شبای اول محرم بودکه برای خریدرفته بودیم بیرون وهمون شب قسمت شدوتمام موادنذری روخریدیم ولی همش فکرمی کردم آیاتوی آپارتمان می شه نذری پخت ؟خودامام حسین کمکمون کردوخداروشکر یه عدس پلوخوشمزه پختیم البته بابامهدی ,عمه مهرنوش ومادرجون والبته مهمترازهمه میکاهم حسابی کمک کردن که امیدوارم خداهمیشه پشت وپناهشون باشه.

من ومیکا هم نذریاروبه همسایه هادادیم .ازبچگی عاشق تقسیم کردن نذری بودم واحساس می کردم میکاهم خیلی خوشحاله .(قربون دل پاکت برم عزیزدلم)

خلاصه اگه به دلتون افتادکه نذری بپزیدبدون هیچ استرسی دست به کاربشیدخداخودش کمکتون می کنه .واقعالذت بخشه .یه احساس خیلی خوب وقشنگ به آدم دست می ده که قابل توصیف نیست.....

 

 


ادامه مطلب
۱۳٩٢/۸/٢٥ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

اونقدردرگیره کارای خونه و تکالیف میکاوکلاس ویولن وتمریناش و...

بودم اصلا وقت نمی کردم بیام پای نت وپست بذارم .

میکا ترم چهارم ویولن رومی گذرونه .

 ازروی نت های کتاب به راحتی می زنه وگاهی هم آهنگایی روکه ترم بالایی هاتوی کلاس می زنن سعی می کنه که بزنه .

خلاصه من وبابایی حسابی شوق وذوق می کنیم ازاین همه پشتکاری که داره.

چندروزپیش تولدم بودومیکااین نامه واون نقاشی هارو بهم داد.

 

که بهترین هدیه ای بودکه تاحالاگرفته بودم البته هدیه بابایی هم فوق العاده زیبا بود.دست هردوتاشون رومی بوسم .ماچماچ

زیبای من توبهترین هدیه زندگی من هستی

 

 

۱۳٩٢/۸/۱۱ | ۱:٥٢ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

دیروز من وبابایی ,میکاروساعت 7:20بردیم مدرسه ساعت7:30جشن روزاول مدرسه شروع شدومیکا بامعلم کلاس دومش آشناشد.میکاکه حسابی خوشحال بودوازمعلمش تعریف می کرد.

من وباباوخیلی ازپدرمادرای دیگه توی حیاط مدرسه ایستادیم تااولین زنگ تفریحشون خوردومیکا وقتی مارودیدگفت:نه نه من می خوام بمونم نمیام خونه ومن وباباتعجبتعجباومدیم خونه وبعدبابارفت سرکار منم ساعت12 دوباره رفتم مدرسه تامیکاروباراننده سرویسش آشناکنم

 میکاوقتی برگشت خونه حسابی خوشحال بود.ناهارش روبااشتهاخوردخوشمزهوتکلیفش رونوشت وکمی باتبلتش بازی کردوبعدخوابید.

اینم روز نوشت اول مهر92

نمی دونم پرشین بلاگ چش شده وعکساآپلودنمی شن

توپستای بعدی عکسای روزاول مهررومی زارم

 

 

۱۳٩٢/٧/۱ | ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

عزیزترینم رفتن به کلاس دوم روبهت تبریک می گم .مطمئنم مثل پارسال من وباباروسربلندمی کنی.

بهترین شادیها روبرات آرزودارمماچ

روزاول مدرسه برهمه شاگردای امروز ودیروز مبارکبغل

۱۳٩٢/٦/۳۱ | ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

پروژه خریدهای مدرسه میکاتاحدودزیادی به پایان رسید.

این چندروزمیکاباتمرین های سخت ویولن وبازی باتبلتش روزارومی گذرونه تابه اول مهربرسیم.(شنبه ترم سوم کلاس ویولن میکاشروع می شه)

دیشب رفتیم نمایشگاه و میکاازبین خریداش عاشق یه بادکنک شده .

بعدازنمایشگاه هم رفتیم فرودگاه تامادرجون وپدرجون روکه چندروزی مشهدبودن به خونشون ببریم وتوی فرودگاه میکااین بادبادک دستش بودوهی ازاین طرف به اون طرف می رفت وهمه هاج وواج نگاش می کردن.اینم عکس این بادکنک دوست داشتنییییییییییییییی

واینم عکس کیف ولوازم تحریرش که البته بایدبه تعداددفترومداداش اضافه کنم.

 

۱۳٩٢/٦/٢٢ | ۳:٠٦ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

اینم چندتاعکس جدیدازمیکا .

(اگه می بینیدکیفیت عکساخوب نیست چون باموبایل گرفتم)نیشخند

۱۳٩٢/٦/۱٧ | ٢:٤٩ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

من از تو گلبنی بهتر ندیدم            ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم

میان این همه گلهای عالم           گلی خوشبوتر از دختر ندیدم

زیباترین فرشته زندگیم روزت مبارکهوراتشویقتشویقتشویقهورا

خداوندلبخندزد دختر آفریده شد.لبخندهای خداروزتان مبارک

۱۳٩٢/٦/۱٦ | ٢:٠٢ ‎ق.ظ | مامان میکا | نظرات ()

1-قراربود22بهمن روزتولدمیکابراش تبلت بخریم ولی چون منوبابایی حسابی ازش راضی هستیم واونم یه دخترنمونه وبی نظیره .نظرمون عوض شدوزودترازموعدبراش به عنوان هدیه ورودبه کلاس دوم خریدیم وحسابی هیجان زده شد.البته قول داده که استفاده ازتبلت باعث غافل شدن ازدرساش نشهمژه بهترین سرگرمیش هم غیرازبازی اینه که با "وایبر "و"تنگو"باخاله هاش مکالمه ومسیج بازی می کنه به من زنگ بزنواقعااین  اینترنت عجب دنیاییه هرروزیه چیزجدیدبرای کاربراش داره.

کودکی های ماباکارتون فوتبالیستهاوحنادختری درمزرعه وهاج زنبورعسل و.....گذشت وکودکی های بچه های مابااین چیزا)

2-امروزروپوش مدرسه میکاروتحویل گرفتم .کفشم که چندروزپیش براش خریدیم فقط مونده کیف ولوازم تحریرکه اونم پروژه ای است بس عظیماوه

البته ازخداکه پنهان نیست ازشماهم پنهان نباشه خودم حسابی ازخریدبرای مدرسه لذت می برم وبه یادکودکی های خودم باوسواس خاصی این خریداروانجام می دمیول

3-استادویولن میکاحسابی ازپشتکاروتلاش میکاتعریف می ده ومنوذوق زده می کنهنیشخند

البته ویولن ازنوع سازهای سخته وبرای پیشرفت وموفقیت بایدچندسالی تلاش کردولی همین شنیدن جمله(  میکاعالییییییییییییییییییییییییییییییی بود) ازدهان استادش درپایان هرجلسه یه دنیاارزش داره ومنوبابایی روشادمی کنه تشویقتشویق

 

 

 

۱۳٩٢/٦/۱٠ | ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ | مامان میکا | نظرات ()

میکای عزیزم:

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست

توکه باشی

هرروزرا....نه هرثانیه راعشق است

 

۱۳٩٢/٦/٤ | ٥:۳٢ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

امسال فرم مدرسه میکا سورمه ایه(من نمی دونم چرااین رنگه تیره روبرادوم دبستان انتخاب کردن)چهارشنبه رفتیم خیاط اندازه هاشوگرفت وگفت تا10روزه دیگه آماده است.

دیشبم با بابارفتیم براخریدکیف ازاین سرشهرتااون سرشهرکه البته میکاهیچ کدوم روانتخاب نکردوخسته وکوفته باپاهای داغون برگشتیم خونه

واین پروژه خریدحالا حالا هاادامه داردمنتظر

 

۱۳٩٢/٥/٢٥ | ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

پیشاپیش عیدفطرهمگی مبارک

میکادیروزترم دوم کلاس ویولنش روشروع کردبعدازکلاس هم رفتیم برای

 مدرسه عکس گرفت وتاآماده شدن عکس هابه مرکزشهررفتیم که

 جای سوزن انداختن نبودوهمه مخصوصاهمشهریای عرب زبان درحال

 خریدبرای عیدفطربودن که حال وهوای عیدنوروز توی این گرمای 40-50

درجه بهمون دست دادهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

 

یه اتفاق جالب امروزبرامن ومیکا افتادبغل

امروزمیکاهوس کرده بودکارتون( لوراکس) روببینه کلی دنبال سی دیش 

 گشت وپیداش نکردوبااعصاب خورد وناراحت می خواست یه کارتون دیگه

 بزاره که اول زدپرشین تون ببینه کارتون چی داره که درکمال ناباوری

 دیدکارتون لوراکس شروع شد وهم خودش وهم من ازتعجب کم مونده

 بود شاخ دربیاریمتعجبتعجبوالبته بعدش کلی خوشحالی کردتشویقتشویقتشویقتشویق

 

کاش دل ماآدم بزرگاهم مثل دل بچه هااینقدرزلال وپاک بود

 

۱۳٩٢/٥/۱٧ | ٦:۱٩ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()

هیچ وقت دوست نداشتم توی وب میکاخبربدبدم ولی متاسفانه( بلوبری )مرغ عشق  میکاازاین دنیارفت .نمی دونم ازگرمای هواسکته کردویامریضی گرفته بود که بی خودوبی جهت ازاین دنیا رفت.

تاحالا ندیده بودم میکابرای چیزی اینقدراشک بریزه .ساعتهاباهاش صحبت کردم ودلداریش دادم تاآروم شدالبته بعدازاینکه خودم کلی گریه زاری کردمگریهگریهگریهگریه

درپایان مرحوم شدن( بلوبری ) رابه دوست داران آن مرحومه تسلیت می گویم......

 

پی نوشت:میکا قول گرفته براش درآینده  یکی ازاینهابگیریم البته وقتی خانه مان ازآپارتمانی به ویلایی تغییر مکان دادخیال باطل

۱۳٩٢/٥/۱٤ | ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ | مامان میکا | نظرات ()

این چندروزهواگرمترشده .سعی می کنیم بیرون نریم ووقتی مجبوریم بریم بیرون مثلا وقتی برای کلاس ویولن میکا می ریم هلاک ودرب وداغون برمی گردیمابله

میکاهم این روزایابا(بلوبری)بازی می کنه یاباویولنش تمرین می کنه .پرشین تون می بینه .کتاب می خونه .یاباکامپیوتربازی می کنه و...

و خداروشکراستعدادچاقی نداره چون تمام این مدت درحال خوردن به سرمی بره .(مامان من بازم گرسنمه)اینوالان گفت.

مامادراتاوقتی بچه هامون غذا نمی خورن همش ناراحت تغذیه شونیم وهی به زور غذابهشون می دیم وکلی داروی اشتهاآور ومولتی ویتامین به خوردشون می دیم ووقتی حسابی تپلشون کردیم تازه بهشون گیرمی دیم که چرااینقدرمی خوری بایدرژیم بگیری چاق شدیهااااا خوشمزه

این بچه های بیچاره هم موندن بامامادرای حساس چه کنندسوال

اینم عکس بلوبری که خودمیکاازش گرفته

واینم میکادرحال تمرین

۱۳٩٢/٥/٤ | ٥:٠٩ ‎ب.ظ | مامان میکا | نظرات ()
درباره وبلاگ

میکای عزیز ماروز22بهمن 84پابه دنیا گذاشت اوهدیه خداوندی ماست. اینجامتعلق به دنیای زیبای اوست
نويسندگان
امکانات وب