روزدخترمبارک

من از تو گلبنی بهتر ندیدم            ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم

میان این همه گلهای عالم           گلی خوشبوتر از دختر ندیدم

زیباترین فرشته زندگیم روزت مبارکهوراتشویقتشویقتشویقهورا

خداوندلبخندزد دختر آفریده شد.لبخندهای خداروزتان مبارک

/ 3 نظر / 16 بازدید
مهـــــرآمیز

[گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل][گل][گل][ماچ][گل][گل]

افسانه مامان ادريان

روزت مبارک عزیزم