روزهای آخرشهریور

پروژه خریدهای مدرسه میکاتاحدودزیادی به پایان رسید.

این چندروزمیکاباتمرین های سخت ویولن وبازی باتبلتش روزارومی گذرونه تابه اول مهربرسیم.(شنبه ترم سوم کلاس ویولن میکاشروع می شه)

دیشب رفتیم نمایشگاه و میکاازبین خریداش عاشق یه بادکنک شده .

بعدازنمایشگاه هم رفتیم فرودگاه تامادرجون وپدرجون روکه چندروزی مشهدبودن به خونشون ببریم وتوی فرودگاه میکااین بادبادک دستش بودوهی ازاین طرف به اون طرف می رفت وهمه هاج وواج نگاش می کردن.اینم عکس این بادکنک دوست داشتنییییییییییییییی

واینم عکس کیف ولوازم تحریرش که البته بایدبه تعداددفترومداداش اضافه کنم.

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
مهــــــــــــرآمیز

مبارکـــــــــــــــــــــــــــ[گل][بغل] به به چقـــد خوشگلن عزیزم.مهــــر ماه اصا ی ماه خاصیه.من با این ک اخرایه سال تحصیلیه مدرسه هستــم ولی ذوق خرید لوازم مدرسه هنوز برام تازگی داره. محمـــدحسنم وسایلاشو خرید میکایی ولی ماله تو حسابــی خوشگلن.. امســـال ی سال خانوم تر میشی ببینــــیم امسال چ میکنی با درسا[چشمک][نیشخند]

افسانه مامان ادريان

مبارکش باشه عزیزم

مهدیس

اوره دیه کلهم عوضیدمشون[نیشخند]