کلاس دوم

عزیزترینم رفتن به کلاس دوم روبهت تبریک می گم .مطمئنم مثل پارسال من وباباروسربلندمی کنی.

بهترین شادیها روبرات آرزودارمماچ

روزاول مدرسه برهمه شاگردای امروز ودیروز مبارکبغل

/ 0 نظر / 21 بازدید