دیشب من ومیکا وباباش مسابقات وزنه برداری االمپیک رودیدیم ومیکا اونقدر جوگیرشده بودوورزشکارایرانی روتشویق می کردوبراش دعا می کردکه فکرکنم یکی ازعوامل بردن اولین مدال برنز کاروان ایران دعاهای میکابود

/ 1 نظر / 10 بازدید
عاطفه

سلام مسابقات وزنه برداری واقعا پر هیجان بود چون پهلوانان عزیز کشورمان با هر وزنه ایی که بلند کردنند نام قشنگ کشورمان رو هم بلند کردنند.[لبخند]