اولین آهنگ

اولین جلسه ازترم 5 ویولن ,بازدن اولین آهنگ همراه شد.میکای من آهنگ "درخت کوچک "روبه زیبایی می نوازد.

قربونت برم ویولن زن کوچولوی خودمماچ

/ 7 نظر / 27 بازدید
شکوه

خاله به قربونش بشه[قلب][گل][قلب]

شکوه

قربونت بشم چراغ دله خالتی[ماچ][دست][قلب]

افسانه مامان ادریان

عزیزم همون که بهم سر میزنی خیلی خوشحالم میکنی عزیزم.ماشالله به میکا جون موزیسین .ماشالله

افسانه مامان ادریان

عزیزم من همه روز بهت سر میزنم تا اپ کنی