روزاول کلاس دوم

دیروز من وبابایی ,میکاروساعت 7:20بردیم مدرسه ساعت7:30جشن روزاول مدرسه شروع شدومیکا بامعلم کلاس دومش آشناشد.میکاکه حسابی خوشحال بودوازمعلمش تعریف می کرد.

من وباباوخیلی ازپدرمادرای دیگه توی حیاط مدرسه ایستادیم تااولین زنگ تفریحشون خوردومیکا وقتی مارودیدگفت:نه نه من می خوام بمونم نمیام خونه ومن وباباتعجبتعجباومدیم خونه وبعدبابارفت سرکار منم ساعت12 دوباره رفتم مدرسه تامیکاروباراننده سرویسش آشناکنم

 میکاوقتی برگشت خونه حسابی خوشحال بود.ناهارش روبااشتهاخوردخوشمزهوتکلیفش رونوشت وکمی باتبلتش بازی کردوبعدخوابید.

اینم روز نوشت اول مهر92

نمی دونم پرشین بلاگ چش شده وعکساآپلودنمی شن

توپستای بعدی عکسای روزاول مهررومی زارم

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
افسانه مامان ادريان

روز اولمهر میکا جون مبارک.انشالله عروسش کنی عزیزم

لیلی مامان یونا

سلام عزیزم ممنونم که به ما سرزدید . با کمال میل لینکتون رو اضافه کردم [بغل]