حال وهوای عید

پیشاپیش عیدفطرهمگی مبارک

میکادیروزترم دوم کلاس ویولنش روشروع کردبعدازکلاس هم رفتیم برای

 مدرسه عکس گرفت وتاآماده شدن عکس هابه مرکزشهررفتیم که

 جای سوزن انداختن نبودوهمه مخصوصاهمشهریای عرب زبان درحال

 خریدبرای عیدفطربودن که حال وهوای عیدنوروز توی این گرمای 40-50

درجه بهمون دست دادهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

 

یه اتفاق جالب امروزبرامن ومیکا افتادبغل

امروزمیکاهوس کرده بودکارتون( لوراکس) روببینه کلی دنبال سی دیش 

 گشت وپیداش نکردوبااعصاب خورد وناراحت می خواست یه کارتون دیگه

 بزاره که اول زدپرشین تون ببینه کارتون چی داره که درکمال ناباوری

 دیدکارتون لوراکس شروع شد وهم خودش وهم من ازتعجب کم مونده

 بود شاخ دربیاریمتعجبتعجبوالبته بعدش کلی خوشحالی کردتشویقتشویقتشویقتشویق

 

کاش دل ماآدم بزرگاهم مثل دل بچه هااینقدرزلال وپاک بود

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
میشکا

کاش هنوز هم بچه بودیم... پاک...ساده...بی آلایش..... بزرگ شدیم...رنگی تر شدیم... ولی چه شد که رنگ عوض کردیم را نمی دانم... کاش دنیایمان همان دنیای ساده ی تک رنگ بچگی بود....[گل]

میشکا

یک آسمان ترانه صد بیت عاشقانه تقدیم به قلب پاکت ای بهترین بهانه..... تقدیم به میکا جون و مامان[گل]اش

مهرامیز

سلام سلاااااااااااااااااااااااااااااام زندایی جوونم خوبییییییییییییییییییییید؟؟؟ ایول ب میکایه خودمون راسی زندایی منم دیه رفتم تو کاره سه تار [چشمک]ممد هم تو کاره سنتور مامانمم دف[نیشخند]هههه خانوادگی الکی الکی شدیم نوازنده..زندایی من نمیدونم خودتو داییم باید دست بکار شید میخوایم کنسرت فامیلی راه بندازیم[خنده] دلم بلاتون تنگیییییییییییییییییییییده بودا[پلک]