میکاوتب انتخابات

این تب انتخابات رییس جمهوری همه روگرفته حتی میکای منو

نمی دونم چه طورولی طرفدارپروپاقرصه یکی ازنامزداشده وحسابی براش تبلیغ می کنه هورا

شباازباباش می خوادکه ببردش بیرون تاعکس رییس جمهورمحبوبش روتودست بگیره وبراش تبلیغ کنه .

می ترسماسترس این آقارییس جمهور نشه ومیکا گریهگریهگریهگریه

خدایابخیربگذروننگران

عکسای هفت سالگی میکا آماده شده به زودی توی وبلاگش می ذارم

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهرامیز

ترجیح میدم پول سیگاری رو بدم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا پول آبمیوه ای رو که روش به دروغ نوشته: 100% طبیعی[مغرور]

مهرامیز

ﺑﺎﺑﺎﻡﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻌﻪ....؟ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ!! ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ...؟