هوای گرم وخریدلباس

ماجنوبیها یه هوای جهنمی روداریم تحمل می کنیم .دیروزبعدازکلاس کانون ریاضی میکا رفتیم مرکزخرید

تابراش لباس بخریم ولی میکابسکه گرمش بود بایدالتماسش می کردم تالباسارو بپوشه .آخرم می گفت این که خیلی زشتهسبز

منم که همیشه راحت براش خرید می کردم فک کنم مغزم هنک کرده بود ونمی تونستم تصمیم بگیرم کدوم روبخرم .ابله

خلاصه دست خالی وهلاک برگشتیم خونه.کلافه

والبته مدال طلای المپیک آقای سوریان که دیشب  برد روحیه مون رو عوض کرد(آفرین به روحیه ورزشکاری من ومیکاوباباش)

/ 3 نظر / 22 بازدید
عاطفه

سلام منم از میکا جان بابت دعاهاش و دل پاکش تشکر میکنم[ماچ]

دنی

قبلی که این پست رو بخونم میدونستم جنوبی هستین--از کجا فهمیدم؟از عکسای اولی عکس میکا جون با بابابزرگش-تو عکس هم نخل هست هم درخت گل کاغذی-