برای عزیزترینم

خدایاشکرت بابت تمام نعمت های بزرگ وارزشمندی  که به من دادی

ومنوببخش که اینقدرناسپاس بودم .

خدایابه خاطرتمام لحظه های خوبی که داشتم ودارم به تومدیونم

کمک کن بنده خوبی برات باشم.

(11بهمن من بنده حقیری بودم که لطف توشامل حالم شد ممنونم که دستموگرفتی وتنهام نگذاشتی )

 

/ 6 نظر / 42 بازدید
افسانه مامان ادريان

كجائي عزيزم .خوبيد انشالله؟

داداش اولی

چقدر خوبه که همیشه یاد کسی باشیم که بوجود آورده ما را وقت کردی پیش منم بیا ...