پروژه خرید

امسال فرم مدرسه میکا سورمه ایه(من نمی دونم چرااین رنگه تیره روبرادوم دبستان انتخاب کردن)چهارشنبه رفتیم خیاط اندازه هاشوگرفت وگفت تا10روزه دیگه آماده است.

دیشبم با بابارفتیم براخریدکیف ازاین سرشهرتااون سرشهرکه البته میکاهیچ کدوم روانتخاب نکردوخسته وکوفته باپاهای داغون برگشتیم خونه

واین پروژه خریدحالا حالا هاادامه داردمنتظر

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
افسانه مامان ادريان

اول اينكه مرسي عزيزم كه به وبم سرزديد .من لينكتون كردم .شما هم با اسم ادريان لينك كنيد ممنون ميشم .ميكا جون ناز رو با اين موهاي خوشگلش ببوس

مهرامیز

واااااااااااا؟؟؟ سورمه ای؟؟ بخدا مردم ی چیزشون میشها من ک دبیرستانیم امروز رفتم خرید سورمه ای بود اخه ی بچه دبستانیو چ ب رنگ تیره!!! مسیوولییییییییییین!!رسیدگی کونید[نیشخند]

افسانه مامان ادريان

والا ما هم نفهميديم چرا از كوچيكي محكوم به اينيم كه رنگهاي تيره بپوشيم.ميكا ون ناز رو ببوسيد

مهرامیز

سلام زندایی جونم.. کجایییییییییییییییییییییییییید بابا دلم پوکیییییییییییییییییید [نیشخند]